มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดชื่อ 6 อาหารเสริมอันตราย ที่ยังขายบนออนไลน์


โดย PPTV Online

เผยแพร่
มีการเรียกร้องให้ถอดถอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 6 ยี่ห้อ ที่ขายบนตลาดออนไลน์ชื่อดัง 8 แห่ง เมื่อมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยข้อมูลผลการสุ่มตรวจอาหารเสริม จำนวน 16 ตัวอย่าง และพบว่ามีสารไซบูทรามีนและฟลูออกซิทีน ยังถูกขายอยู่

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน