“สำนักพุทธฯ” ปัดแจงวัดดัง กทม.ทุจริตเงินอุดหนุนวัดล็อต 4