"ทรัมป์-คิม" ลงนามร่วม หลังประชุมครั้งประวัติศาสตร์