สภาเกษตรกรพังงา จับตาซื้อขายเมล็ดทุเรียน หวั่นแอบขายข้ามประเทศ