นายกฯยินดี "คิม-ทรัมป์" บรรลุข้อตกลงยุตินิวเคลียร์