เจ้าของสองแถว อ้าง นร.ตกรถ “เพราะไม่จับราว” ป้องคนขับไม่ได้กระชากรถ