“วัดปากน้ำ” ยันไม่เคยของบ “โรงเรียนพระปริยัติธรรม” จากสำนักพุทธฯ