กรรมการสิทธิมนุษยชน ยัน “ปู่คออี้” เกิดที่ใจแผ่นดินไม่ใช่เมียนมาร์