เล็งตรวจที่ดินวัดดังชลบุรี หลังมีชื่อ “อดีตพระพรหมดิลก” ครอบครอง