เปิดหลักฐาน "อดีตพระพรหมดิลก" โอนโฉนดที่ดินวัดเป็นชื่อตัวเอง