ประกาศ!! ตามหาเจ้าของ "พระพุทธรูปเก่า" ที่ยึดได้เมื่อ 39 ปีก่อน