ครูติดสติกเกอร์ที่ตัวเด็กทวงค่าเทอม-ทนายชี้อาจมีความผิดโทษจำคุก 1 ปีปรับ 1 แสน