หอการค้าไทย ไม่ห่วงสงครามการค้ากระทบเศรษฐกิจไทยปีนี้