นายกฯ เผยในหลวงรับสั่งจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเรียบง่าย