สธ. เผยร่างกายมนุษย์ขาดอาหารได้ 30-60 วัน ขาดน้ำได้ 1 สัปดาห์