เฟซบุ๊ก “หน่วยซีล” โพสต์ขอความช่วยเหลือต้องการถุงเท้ายาว