เจ้าหน้าที่จัดระเบียบการจราจรหน้าถ้ำหลวง ห้ามรถยนต์ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่