ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง เร่งระบายน้ำท่วมในถ้ำหลวงเปิดทางหน่วยซีล