เตรียมเจาะบาดาลเพิ่มอีก 5 จุด หลังน้ำปากถ้ำลดลงจนเกือบแห้ง