เคลียร์จราจร“ถ้ำหลวง”ยกรถที่ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่