จากตรังถึงถ้ำหลวง “ทีมรังนก” ขอบคุณทุกความช่วยเหลือที่มีให้