“องค์การเภสัชกรรม”คาดนำ “กัญชา”ใช้ทางการแพทย์ 1 พ.ค.62