ทีมแพทย์ เผย“โค้ชเอก”สุขภาพอ่อนแอสุด เหตุสละอาหารให้เด็ก