เจ้าหน้าที่เร่งต่อสายออกซิเจน 5 พันเมตร เพิ่มอากาศในถ้ำหลวง