อุตุฯ เตือน ภาคใต้คลื่นสูง 2-3 เมตร เรือเล็กงดออกจากฝั่งถึง 11 กรกฎาคม