มาตรการป้องกันหลังเกิดเหตุเรืออับปาง 3 ลำ จ.ภูเก็ต