“ไพโรจน์ ทุ่งทอง” ถึง ถ้ำหลวง เสนอแนวคิด “ท่อผ้าใบอัดลม”