รองแม่ทัพภาคที่ 3 เผย ข้อมูล “มาร์ติน” เป็นประโยชน์ต่อการทำงานมาก