“โหรวารินทร์” ชี้ 13 หมูป่าติดถ้ำไม่ใช่เวรกรรมแต่เป็นภัยธรรมชาติ