นายกฯสั่งเยียวยาเกษตรกรผู้เสียสละรับน้ำจาก “ถ้ำหลวง”