นักวิชาการ เห็นด้วย นำ 13 ชีวิตออกจากถ้ำ แต่หวั่นออกซิเจนไม่พอ