ภาพจำลอง “ลำเลียง 13 ชีวิต” สู่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์