“ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ”แนะอะไรไม่ควรทำกับ 13 หมูป่า