แพทย์เผยความเสี่ยงเชื้อโรคที่อาจเกิดขึ้นกับ 13 หมูป่า