ฤทธิ์พายุฤดูร้อนถล่มบ้านพัง 700 หลังคาเรือน พืชเกษตรเสียหายนับพันไร่!