คลังคืนแวตให้บัตรคนจน เปิดทางซื้อสินค้าได้หลากหลาย