พม.เผยเด็กๆ ทีมหมูป่า ขอสัญชาติไทย เป็นไปตามขั้นตอน