กระทรวงท่องเที่ยวฯประชุมแก้ปัญหา “นอมินีธุรกิจท่องเที่ยว”