“คิดดี คลินิก แบ่งปันสุข”มอบวีลแชร์ช่วยผู้ป่วยยากไร้