สมเด็จพระสังฆราช ประทานผ้าไตรบังสุกุลหน้าหีบศพ “จ.อ.สมาน”