สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกระแสชื่นชม ทรงขอบใจทุกฝ่ายที่ช่วย 13 ชีวิตทีมหมูป่า