นายกฯ ขอบคุณเกษตรกรเสียสละรับน้ำจากถ้ำหลวง-เร่งชดเชยเยียวยา