นายกฯขอบคุณเกษตรกร 19 ราย ไม่ขอรับเงินชดเชยเยียวยารับน้ำถ้ำหลวง