เรือล่มภูเก็ตส่งผลนักท่องเที่ยวยกเลิกห้องพักกว่า 7 พันห้อง