บ.ประกันจ่ายเงินเยียวยา ญาติผู้เสียชีวิตเรือล่มแล้วกว่า 31 ล้านบาท