กู้ร่างผู้เสียชีวิตรายสุดท้ายแล้ว สรุปยอดผู้เสียชีวิต 47 ศพ