นายกฯ ไม่ตอบเสียงวิจารณ์ ครม.สัญจร อุบลฯ มีนัยยะการเมือง