เครือข่ายค้านบ้านพักตุลาการ ร้องผู้อยู่อาศัยย้ายออกจากพื้นที่