“หมอภาคย์” ยก “โค้ชเอก” ฮีโร่ตัวจริง สอนเด็กให้มีสติ-ความหวัง-ระเบียบวินัย