จิตแพทย์เตรียมพร้อม “13หมูป่า”เปิดโต๊ะสัมภาษณ์18ก.ค.นี้